Simulasyon

Image

Simulasyon

DÖKÜM SİMULASYONU

  • Model yapım aşamasından önce dökümde oluşabilecek hata risklerini azaltmak ve en iyi şekilde döküm parçası üretmek için, kalıp dolum ve katılaşma simulasyonları yapılmaktadır.
  • Plaka yerleşimi ve yolluk besleyici hatasız olarak dizayn edilir.
  • ATAS termal analiz cihazından alınan metalurjik verilerle gerçek dökümhane şartlarının simulasyon programında tam ve doğru olarak girilmesini sağlar.
  • Takım çalışması ve ileri teknolojinin kullanımı sayesinde yeni ürünler çok hızlı ve güvenilir bir şekilde seri üretime geçirilir.
Image